sobota, marca 17, 2007

Euro CACS 2007

W poniedziałek, 19.3.2007, startuje europejska konferencja Euro CACS (European Computer Audit, Control and Security Conference). Ta trzydniowa konferencja, którą organizuje internacjonalne zrzeszenie audytorów ISACA (Information Systems Audit and Control Association) to doskonała okazja dla adytorów systemów informatycznych i specjalistów od spraw bezpieczeństwa na wymianę doświadczeń ze specjalistami z całej europy.


Konferencja ta poświęcona jest czterem tematom, na których koncentruje się ISACA: IT Governance, IT Audit, Information Security, IT Risk Management and Compliance. Szczególne znaczenie ma w tym roku IT Governance.


Wiele firm europejskich wydało swe akcje na nowojorskiej giełdzie i podlega tak zwanemu aktowi Sarbanes&Oxley (SOX). SOX to regulacje prawne, które mają zapobiec publikowaniu fałszywych danych finansowych przez firmy. SOX wymaga od manadżerów frim wprowadzenia wewnątrznego systemu kontroli. Taki wewnętrzny system kontroli oznacza polepszenie przejrzystości procesów IT i dzięki temu również znaczne polepszenie zarządzania IT.


Również Unia Eurpejska wydała dyrektywę zobowiązującą państwa członkowskie wprowadzić wewnętrzny system kontroli. Tak więc temat ten staje się bardzo aktualny dla wszystkich organizacji państwowych i przedsiębiorstw europejskich.


Brak komentarzy: