niedziela, stycznia 14, 2007

Edge - Trzecia kultura

Celem fundacji Edge jest promowanie dyskusji wszelakie naukowe i intelektualne tematy. Edge pracuje dla intelektualnych i socjalnych osiągnięć społeczeństwa.

Edge zrzesza dużą ilość naukowców i innych intelektualistów, wielu z nich przodujących w swej dziedzinie. Edge jest chce przybliżyć zdobycze współczesnej nauki szerokim rzeszom społeczństwa. Edge jest zdania, że najlepiej potrafią zrobić to sami naukowcy.

Pojęcie trzecia kultura to taka parafraza tytułu książki C.P. Snow "Two Cultures". Otóż Snow podzielił wtedy kulturę na tę literackich intelektualistów i naukowców. Naukowcy wedle Snowa to grupa ludzi bez większego kontaktu ze społeczeństwem, zajmujących się rzeczami dla dla szerokich mas zupełnie niezrozumiałymi.

W między czasie pojawiło się jednak wielu naukowców chcących przybliżyć społeczeństwu zdoczycze współczesnej nauki. Potrafią oni również pisać o tych jakże trudnych tematach w sposób zrozumiały. To właśnie ta trzecia kultura.

Edge jest więc forum i platformą na której naukowcy i inni ludzie zaintersowani nauką dyskutują i wymeiiają poglądy. Edge umożliwia również bardzo szerokie spojrzenie na poruszane tematy, bo w dyskusjach tych biorą udział przedstawiciele różnych nauk i trendów.

Brak komentarzy: